listky

Denné menu

podávame od 11:00 do 15:00  

O Z N A M

V súvislosti s aktuálnym vývojom situácie týkajúcej sa  potencionálnej hrozbe nakazenia vírusom COVID 19 sme prijali náležité opatrenia

  • Používame maximálne koncentrácie dezinfekčných prostriedkov v každom čistiacom roztoku v rámci údržby celého priestoru reštaurácie
  • Zvýšená dezinfekcia stolov,kľučiek,sociálneho zariadenia
  • Zvýšili sme nároky na dezinfekciu pracovných pomôcok, reštauračný riad , tam kde to je možné používame jednorazové pracovné pomôcky.

Interné opatrenia vo vzťahu k zamestnancom:

  •  každý zamestnanec reštaurácie nastupujúci na pracovnú zmenu je povinný podrobiť sa kontrole a dennému meraniu telesnej teploty.
  • Každý zamestnanec reštaurácie má prístup k  dávkovačom s alkoholovou dezinfekciou na ruky a bol upozornený na maximálne dodržiavanie nadštandardných hygienických postupov.

Doporučené opatrenia:

  • Všetkým návštevníkom reštaurácie odporúčame dbať na zvýšenú a dôkladnú hygienu rúk.
  • V prípade kašľa a kýchania zakrývať si nos a ústa jednorazovou papierovou vreckovkou.
  • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky.

Všetky dôležité informácie v súvislosti s vírusom COVID 19 nájdete na http://www.uvzsr.sk/koronavirus

 dodržiavaním zvýšených osobných hygienických postupov zamestnancov a návštevníkov, prispejeme k maximálnej eliminácii šírenia sa vírusu.


Footer obr